Allt du behöver veta om arbetsrätt i Sverige

05 november 2022 Helen Johansson

editorial

Håll koll på landets arbetsrätt

Om du planerar att flytta till Sverige för att arbeta är det viktigt att du bekantar dig med landets arbetsrätt. I det här blogginlägget ger vi dig en kort översikt över de viktigaste punkterna som du behöver känna till.

Sverige har några av de mest generösa arbetslagarna i världen som ger ett starkt skydd för anställda. Till exempel har alla arbetstagare i Sverige rätt till 5 veckors betald semester per år. Svenska arbetstagare har också rätt att bilda och gå med i fackföreningar, och de förhandlar kollektivt för bättre arbetsvillkor och löner.

Det finns vissa skillnader mellan svensk arbetsrätt och arbetsrätt i andra länder. I Sverige finns det till exempel ingen juridisk skillnad mellan heltidsanställda och deltidsanställda. Detta innebär att deltidsanställda har rätt till samma förmåner som heltidsanställda, till exempel betalda semesterdagar och föräldraledighet.

En annan viktig punkt att notera är att svenska arbetsgivare inte får göra avdrag från en anställds lön för saker som verktyg eller uniformer. Om en arbetsgivare vill att de anställda ska köpa dessa saker måste de göra det på egen bekostnad.image

Gynnsamt för arbetstagare

Minimilön i Sverige
I Sverige finns det ingen nationell minimilön som är fastställd i lag. Istället förhandlas minimilöner mellan olika fackföreningar och arbetsgivarorganisationer inom varje sektor av ekonomin genom en process som kallas kollektivavtalsförhandlingar

Arbetstider i Sverige
Det maximala antalet timmar som en anställd kan åläggas att arbeta är 40 timmar per vecka, med undantag för vissa arbeten där längre arbetstider är tillåtna enligt lag (t.ex. flygledare). Anställda som arbetar mer än 40 timmar per vecka har rätt till övertidsersättning

Föräldraledighet i Sverige
Föräldraledighet är en av de mest generösa förmånerna för föräldrar i Sverige. Både mammor och pappor har rätt till 90 dagars betald ledighet efter ett barns födelse eller adoption. Därefter har varje förälder rätt till ytterligare 180 dagars obetald ledighet, som kan tas ut tills barnet fyller 8 år.

Den svenska arbetsrätten är gynnsam för arbetstagarna och ger dem generösa förmåner och skydd. Om du planerar att flytta till Sverige för att arbeta, se till att du känner till de viktigaste punkterna som beskrivs i det här blogginlägget! Tack för att du läste!

Fler nyheter