Delta i marknadsundersökningar och tjäna pengar

27 augusti 2021 jonas_olsson

Marknadsundersökningar eller kundundersökningar är ett viktigt led i företags strategier när de planerar för framtiden för sina företag. Det finns många olika typer av kundundersökningar, exempelvis telefonundersökningar där man ringer upp befintliga eller potentiella kunder för att inhämta deras åsikter om företaget i fråga. 

Det finns även panelundersökningar där man sätter upp en panel av en utvald målgrupp som sedan får svara på frågor. Det optimala är om man kan få samma paneldeltagare att delta flera gånger så att man kan bedöma företagets utveckling och framgång över tid. Man kan även utföra utfrågningar på stan. Ett allt mer växande sätt att utföra marknadsundersökningar är på webben. Just detta ska vi nu titta lite närmre på.

 

Webbundersökningar 

Hur fungerar webbundersökningar och hur kan man tjäna pengar på att delta? Det finns en mängd olika företag på nätet som specialiserat sig på webbundersökningar. Ofta har de många företag knutna till sig som de utför undersökningar till. För att locka människor till att delta i undersökningarna marknadsför de ofta sig själva genom att skicka mail till potentiella deltagare. Ersättning erbjuds genom att personerna samlar poäng som sedan kan bytas in mot pengar, varor eller rabatter och presentkort, ett effektivt sätt att locka deltagare.

För att hitta rätt målgrupp får deltagarna svara på ett antal frågor inom olika områden. Man får berätta om sin familjesituation, ekonomi, sysselsättning och intressen. Det ställs även frågor om handling, var man handlar och vem i familjen som handlar. Frågor kan ställas om exempelvis medievanor, alkohol- och nikotinvanor, om man har lån på banken m.m. 

Som deltagare bestämmer man själv vilka frågor man vill svara på och hur mycket detaljer man vill lämna ut om sig själv. Möjligheten att få delta i undersökningar ökar dock ju noggrannare man fyller i frågeformulären. Man matchas nämligen mot företagens behov av målgrupp. 

Fler nyheter

08 januari 2024

Vad är handel