Ge företaget en andra chans med hjälp av företagsrekonstruktion

16 augusti 2021 cecilia_olsson

Som bolagsägare är det vanligt att man får vara med om toppar och dalar under resans gång. Det är sällan ett företag går spikrakt uppåt i lönsamhet och inte ställs inför ekonomiska utmaningar. Ibland blir dock dessa utmaningar så pass stora att man står inför en konkurs, men har man hopp om en återhämtning så kan det finnas en lösning på problemet. Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för ett företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva.

En rekonstruktion kan rädda företaget

Har man ett företag som det i grunden går bra för, men som av någon anledning hamnat i ekonomiska bekymmer så kan man ansöka om en företagsrekonstruktion. Rekonstruktionen gör att företaget få en chans att återhämta sig och tillsammans med en rekonstruktör kan man hitta lösningar på problemen, med målet inställt på att företaget ska överleva krisen och återigen bli lönsamt. Det kan man uppnå genom exempelvis vissa förändringar i verksamheten samt att gamla skulder skrivs ner.

Under tiden rekonstruktionen pågår så är tanken att verksamheten ska kunna fortsätta som vanligt. Det gör att personalens löner säkras genom statlig lönegaranti. Rekonstruktionsprocessen tar i regel mellan tre till tolv månader och under den perioden är företaget skyddat från att gå i konkurs. 

Ta hjälp från de som besitter bred kunskap och lång erfarenhet

Rekonstruktion av företag har visat sig vara ett effektivt sätt att minska onödiga konkurser i Sverige. RekonstruktionsGruppen är ett företag som specialiserat sig på just detta och hjälper företag med tillfälliga ekonomiska problem att åter bli lönsamma. De som arbetar där är specialister inom rekonstruktion och bolagsjuridik. Advokaterna och juristerna hos RekonstruktionsGruppen har flera års erfarenhet av företagsrekonstruktioner. De arbetar engagerat och målmedvetet för att samtliga av företagen som de tar sig an ska leva vidare och växa sig starka igen.

Fler nyheter