Håll hjärtat i form med ett arbetsprov

02 juni 2024 Maja Lindberg

editorial

För oss äldre är det extra viktigt att vi ger våra hjärtan den omvårdnad de förtjänar. Med åren utsätts hjärtat för påfrestningar och det gäller att se till att det håller måttet. Ett arbetsprov är ett sätt att kontrollera hjärtats kondition och kapacitet. Här får du veta mer om vad det innebär.

Vad är ett arbetsprov för hjärtat?

Ett arbetsprov för hjärtat går ut på att du får anstränga dig fysiskt under kontrollerade former, samtidigt som läkare övervakar hur hjärtat reagerar. Det vanligaste är att du får gå på ett löpband eller trampa på en stationär cykel med gradvis ökad ansträngning. Under provets gång mäts bland annat hjärtrytm, blodtryck och syreupptagningsförmåga. Syftet är att se om det uppstår några avvikelser när hjärtat belastas, vilket kan tyda på underliggande problem som kärlkramp eller rytmrubbningar. Arbetsprov rekommenderas särskilt för äldre och personer med riskfaktorer som högt blodtryck, förhöjt kolesterol eller rökning.

arbetsprov

Förberedelser inför provet

Inför ett arbets ekg får du som patient detaljerade instruktioner om hur du ska förbereda dig. Det kan handla om att undvika tung mat, avhålla sig från tobak och undvika fysisk ansträngning några timmar innan. Du bör också informera läkaren om eventuella mediciner du tar. Under själva provet är det viktigt att du har på dig lämpliga kläder och skor som inte begränsar rörelseförmågan. Kom också ihåg att ta med eventuella hjälpmedel som du normalt använder, till exempel glasögon.

Vad händer under provet?

När arbetsprov genomförs övervakas du med EKG-apparatur för att mäta hjärtaktiviteten. Elektroder fästs på din överkropp och kopplas till en monitor. Din syremättnad kontrolleras också, ofta med en klämma på fingret. Blodtrycket mäts regelbundet under provet. Du börjar med en uppvärmning i lugn takt. Sedan ökar ansträngningsnivån gradvis genom att löpbandet eller cykeln går snabbare eller blir brantare. Detta pågår tills målet för din ålder och kondition är uppnått, eller tills du inte orkar mer. Det är helt normalt att du blir andfådd och svettig. Efter provet fortsätter övervakningen en stund när du fått vila. Vätskeersättning rekommenderas också. Läkaren utvärderar sedan alla uppmätta värden för att dra slutsatser om din hjärthälsa. Trots ansträngningen medför arbetsprov mycket liten risk, särskilt med läkare på plats. Det kan kännas jobbigt under själva provets gång, men syftet är ju att försöka ta ut dig. Om du upplever svår smärta eller andra besvär ska du självklart omedelbart meddela personalen.

Oavsett utfallet är det lugnande att få kunskap om sitt hjärtas status. Med rätt åtgärder kan du bevara din hjärthälsa och förebygga allvarliga komplikationer. För vår generation är det verkligen en investering värd att satsa på.

Fler nyheter