Lasersvetsning för perfekt resultat

18 augusti 2021 lily_hansen

När laser kom så var det genast många som såg stora möjligheter inom området. Idag används laser till allt från ljusshower till operationer och svetsning. Men hur är det möjligt? Jo, laser går att använda i en mängd olika styrkor och med en rad olika träffpunkter. Det är därför som du kan använda laser till så specifika områden som operationer. Du kan helt enkelt anpassa styrkan och koncentrationspunkten så att du gör exakt det du ska.

Lasern har även hittat sin väg in i svetsningens område. Ett område som går ut på att smälta ihop material så att de blir lika starka som om de inte varit kapade, eller till och med ännu starkare. Det kan vara svetsning som sker för att sammankoppla två stycken av samma metall, eller så kan man även sammankoppla två stycken av två olika material. Och sättet man gör det på är genom att smälta en svetsstång som sammanbinder de båda.  

 

 

En skarv som blir precis

Lasersvetsning har blivit mycket populärt eftersom det blir en mycket fin, jämn och precis skarv. Svetsning kan annars vara ett klumpigt sätt att liksom limma ihop två stycken metalldelar där det kan bli svetsskarvar som är klumpiga. Smidigheten, perfektionen och precisionen är inte heller något som enbart påverkar ytan vid en lasersvetsning. Även det du inte kan se av skarven blir mer hållbart och bra.

Ändå är det många som fortfarande väljer andra typer av svetsning än lasersvetsning. Det kan i vissa fall bero på vana eller att man inte känner sig tillräckligt kunnig inom lasersvetsning. Men för de som istället blivit vana vid den typen av svetsning kan det vara svårt att gå tillbaka till något annat. Med tanke på dagens krav på perfektion och hållbarhet så blir det dock fler och fler som börjar arbeta med laser istället för andra svetsar. 

Fler nyheter