Lätt att hyra mark i Stockholm

28 juni 2022 lily_hansen

editorial

Är du i startgroparna för att etablera ditt företag? Letar du efter en plats där du kan hyra mark i Stockholm? Eller behöver du en plats för uppställning av maskiner? 

Kanske är det så att du tänker att det inte finns något bra läge så nära inpå staden för dina behov. Men det finns det! Företagsparken där tomterna ligger är belägna endast trettio minuter från Stockholm. Besök https://www.damattsson.se/upplagsmark/ så kan de hjälpa dig med alla dina frågor.

När du har bestämt dig för att du vill hyra mark är det bara att börja planera för hur du vill ha den. Men hur blir det med säkerheten, tänker du. Du kan vara lugn, för företagsparken har säkerhetsbevakning. Med säkerhetsbevakning menas att det finns både kameror och patrullerande vakter med hundar på plats dygnet runt. För din säkerhets skull.

 

hyra mark i Stockholm

Inga bekymmer

Dina planer ska inte behöva begränsas av hur stor tillgång på mark du hittar när du vill hyra mark i Stockholm. I denna företagspark finns det olika storlekar av yta att välja på. De marker som finns att välja på går att få inhägnad eller öppen. Söker du en grusad plats eller kanske asfalterad yta så finns de alternativen också.

Om du behöver marken för uppställning av bodar kan du även välja till att det ska finnas med el, vatten och avlopp till den mark du vill hyra. Du behöver inte fundera på underhåll och snöröjning av till- och påfartsvägar. Det ansvarar de för.

På området finns även ett servicecenter där de erbjuder last- och lossningstjänster. Här kan du även få hjälp med städningen med mera. Har du behov av att tanka diesel och HVO finns även det på en närliggande bränslestation. En återkommande detalj när du hyr mark är att känna att det som befinner sig på den är i trygghet. Det kan du här.

Fler nyheter