Utför en geoteknisk undersökning för att säkerställa en bra grund till byggprojektet

09 februari 2022 cecilia_olsson

När man planerar att bygga något nytt på en tomt, vare sig det handlar om ett helt hus eller en pool så kan det vara klokt att först och främst genomföra en undersökning av marken. Oavsett vad man ska bygga så blir det aldrig bra om man inte har en bra grund till det. Många gånger kan det dessutom krävas en markundersökning för att man överhuvudtaget ska kunna få bygglov.

Vad får man veta vid en markundersökning?

Anledningen till att man bör (och ibland måste) göra en markundersökningen är för att skaffa tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer. Detta för att kunna förbereda marken så att man får optimala förhållanden för planerad byggnation.

Markundersökningen går till så att man gör en provborrning som samlar data som i sin tur ligger till grund för den rapport, innehållande förslag till grundläggningslösning, som man som kund sedan får.

Geoteknisk undersökning

Beroende på vad som ska byggas samt hur marken ser ut så kan man använda sig av olika lösningar när det kommer till val av grund. Därför är det väldigt bra att ha gjort en geoteknisk undersökning där man fått förslag på  grundläggningslösning. Det borgar för att byggnationen kommer att vila på en trygg och bra grund. 

Markundersökningar för både privatpersoner och företag

Om man behöver hjälp med en geoteknisk undersökning så kan man vända sig till Geogrund. De erbjuder kostnadseffektiva geotekniska markundersökningar både för privatpersoner som vill bygga en bostad eller pool och kommersiella företag som uppför stora byggnationer. Förutom markundersökningar så utför de även radonmätningar och miljöprovtagningar i mark. 

Noggrant arbete ger goda förutsättningar 

Geogrunds fältarbete och den analys som de gör ger de bästa förutsättningarna för en stabil grund. För att säkerställa bästa tänkbara kompetens samarbetar de dessutom med flera specialister inom bland annat miljö, grundförstärkningar och geokonstruktioner samt anlitar professionella laboratorier för analyser. Läs mer på https://www.xn--geotekniskaunderskningar-1oc.se/.

Fler nyheter

08 januari 2024

Vad är handel